Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i#3 OVER HÉT MAGNETISCH

aart zijner ziekte, en volgens de yerfchlUenda .oorzaaken, die zijn flaap bewerkten, voorafVin ^gen of vergezelden. >. voorat gm-

Bij gevolg kan de Eijder, die, door 2i;n na burgefte of door den aart zijner ziek 0 eene aanmerklijke vatbaarheid voor het s£na£ buhsmus gekomen is, ook gefchikt zijn , oiT, door medewerking van het Magnetismus, eene grootere gefchiktheid voor het daadlijk Somnam! buhsmus te verkrijgen, >i welk intusfche" op een zeer onderfcheiden wijs, bij verfchillende perzoonen z,g werkzaam betoond, en waar over ;men noch redeneeren, noch iets met grond vastf ellen kan, of zal kunnen, tot dat de ondervin. ding ons vrij wat meer inlichting ïn aUe d* duisterheden zal bezorgd hebben

Eenige menfchen ontwaaren, bij het magnetifeeren, enkel eene fterke doorrtrooming van "cm uu warme en dan weder verkoelend toefchijnende «: bij anderen komt hier een zwaarte £ hl den en voeteft bij, die vervolgens, bij het be daaren, binnen weinig minuten verdwijnt An deren geraaken in een toeftand, die zeer aan den naap gehjk is, waarin zij echter alles hooren en opmerken, wat buiten hen gefchied. Ande4 hebben geen bezef van het géén buiten i mm »■* errinneren zig duidhjk 1 t 7 in den flaap, gedagt, gezegd en gedaan hebbe ^og anderen ontwaaren niets, van het geen om hen heen gedaan word, uitgezonderd dal g e„e t welk met hen in rapport ftaat. Deezen 2£ door geen ilpnde trommel wakker te maaken, en

kun..