Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 DISSERTATIO JÜRIDICA

Cum ergo ambae hae rationes Jure novifïimo videri poflênt ceffare, quoque dicendum foret illud Privilegium nunc militare non effe.

Sed minus reéte, licet enim fervitus Poenae Jure novo fit fublata., tarnen altera ratio pro parte fubfiftit: Publicatio enim non in totum ceffat, fed tantum eo cafu, quo non adfunt liberi, aut adfcendentes tertii vel propioris gradus, vel uxor indotata; his ergo non exftantibus, publicatio locum habet, & praeterea teftamenti faótio eft Juris publici, id eft nemini competit, nifi cui hanc facultatem concedit Lex, fed nulla toto Jure noftro eft, quo capitis damnatus jus condendi teftamentum eft conceffum.

§. 15. Videamus nunc de Perfonis, quas teftator heredes inftituere poteft : & quidem de his in genere notandum, quod miles poffit etiam heredes inftituere eos, quibuscum non eft teftamenti faétio; unde poteft inftituere deportatos, L. 13. §. 2. de teji. mil. adeoque & peregrinos. Is vero, qui fe ipfum in teftamento Militis heredem fcribit, a poena fenatusconfulti Liboniani minime liberatur L. 15. §. 3. ff. de teft. Mil. funt etiam certae perfonae, quas teftator heredes inftituere nequit, de quibus mox dicomus.

§. 1,6, Ad ipfum teftamentum multa funt notabilia, quae omnia non explodam > ne Benevoli Leótoris patientia abu> terer , fed praecipua annumerare mihi liceat.

Et quidem primo notatu digniffimum eft , quod Miles plura teftamenta facere queat, L. 19. pr. ff. de teft. Mil. quod plane alienuai eft, a teftamentis paganorum , nemo enina

pa--

Sluiten