Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 17 >

Wordt voorgeleezen het ijlepolnB.

i0. Daar tot heden bij fommige Arnbagten en Polders, onderhouden wordt de 187 Keure van het Hoog■ Heemraadfchap van Rhijnland, op den 8. Ju•nij 1634. geamplieerd ; f waar bij op zekere poenaliteiten gelast wordt, de Ambag's- en Polder Reekeningen, onder Hoog-Heemraaden te leveren, omme bij dezelve gevifiteerd en (is 't nood) gecorrigeerd zijnde, daar na den omflag geaccordeert te worden ) en alzoo de Rekeningen, gelijk bevoorens, ter vifie en approbatie van Hoog - IP-emraad?n worden geleverd, mitsgaders content tot het doen van omflag verzegt. — Terwijl bij veele anderen, die orde, zedert de gelukkige ommekeer van zaaken, bijzonder in Rhijnland, niet is geobferveerd, rer zaake bij de zulke wordt geoordeeld, dar. zodanige overziening, approbatie en verleenen van confent tot omflag, niet alleen overtollig, maar tevens hoogst llrijdig is met de aangenoomen principes, uit hoofde de Rekeningen, na behoorlijke tijdige Advertentien, ten overItaan van de Geinteresfeerdens of derzelver Gecommitteerdens worden gedaan, door dezelven geapprobeerd , en de gerequireerde omflagen gearresteerd.

Als welke in het huishoudelijke van zodinige Arnbagten en Polders het meest ervaarea, ook het best kunnen oordeelt n, of de vei antwoordingen, die gedaan worden, behooren te worden geapprobeerd of gedesapprobeerd.

Of

a de voorfz. Keure en Ampliatie van dien, zal blijven in kragt, en het daar voor zal worden gehouden, als of dezelve ingevolge het 14 Art.

B van

Sluiten