Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C *3 >

Geconcludeerd, (10. buiten (temming blijvende) dat

*er een Commisfie zal worden benoemd.

De Praefident ftelde daar op tot gemelde Commisfie voor, da Burgers:

Pieter Witmond, . •

Francois Pieter de Bas^ Willem Sebastiaan Boers, Nicolaas van den Bosch, en Jan Jansfen.

Dezelven worden bij de Vergadering goedgekeurd, en , ter zake, vooren gemeld, in Commhfie gefield, met magt, om neeyens zich, te moogen asfumeeren en ook emploijeeren zoodanige, dier zaake kundige, per/oonen, als zij zullen goedvinden en oordeelen te belmoren, zijnde verder ten deezen opzichte bij de, Vergadering gerefolveerd: dat dezelve Commisfie, met overleg en concurrentie van het Bejluur van Rhijnland. zodanige proeven zal moogen neemen, als zij tot onderzoek, zoo van het nuttige, als onnutte der Puntdammen, als weegens andere, in de plaats te fiellen middelen, mede zal oordeelen te behoor en.

Wordt door den Praefident voorgedraagen het 4de ppincf.

4°. Dat, daar Hoog-Heemraaden aan Hooid-Inge^ landen in Confideratie hebben gegeeven ; dat de menigvuldige bezigheden van den Landmeeter van Rhijnland, eene meerdere belooning merkeerde, dan het geene voor hem bij het geianftioneerde Reglement is bepaald; en ter dier zaake heboen voorgeflagen het |ely£ met ƒ 300 : o : o te augmenteeren of verB 4. meer- '

Sluiten