Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 43 >

Litt. H.

Concept-Plan tot het vinden der Kosten van de refpeclive Der putatien ter Vergadering van Gedeputeerden van Ingelanden yan Rhijnland,

Art. i.

D e onderfcheiden Dïftriften en andere Huishoudelijke verdeelingen in Rhijnland, welken ter deezer Vergadering jegenwoordig Gedeputeerden zenden, zullen op de wijze hier navolgende, wegens de noodige deswegens te maaken kosten, 'zoo veel doenlijk worden fchadeloos gefield uit Rhijnlands Casfe. ,

2.

Aan ieder DiftricT: of andere Huishoudelijke verdeelingen, ter deezer Vergadering uitbrengende eeno ftera, zal voor niet meer dan eéne Gedeputeerde worden betaald.

3-

Aan ieder DiftricT: of andere Huishoudelijke verdeëlingen, ter deezer Vergadering uitbrengende meer dan eène ftrm, zal voor niet meer dan twee Gedeputeerden worden betaald.

. 4In gevalle uit eenig DiftricT; of andere Huihoudelijke verdeeling, ter deezer Vergadering meer dan eene ftem uitbrengende, maar eene Gedeputeerde was afgevaardigd, of maar eene Gedeputeerde ter Vergadering tegenwoordig was, offchoon twee of meer tot het bijwoonen der Vergadering 'waren Gecommitteerd, zal aan zoodaauig DiftricT; of Huishoudelijke verdeeling, ook niet meer dan voor eene Gedeputeerde betaald worden.

Art. 5,

Sluiten