Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 40)

' Tïltp liep, maar vondt zijn vader niet meer. Hij kwam met een paar befchreide wangen te rug. Hadt Frederika geen medelijden met hem gehad, en hem van het haare gegeven, hij had niets gekregen. —

Filip hadt reeds geruimen tijd verlangd naar een wandelitokjcn, zo als men ze tegenwoordig draagt. In die ftad, waarin zijn vader woonde, kon hij er geene bekomen, zo als hij ze wenschte: hij moést derhalven wachten tot dat het kermis zou'worden; daar zou hij, zo als men hem berigte, zulk een wandelftokjen kunnen kopen. — Hij wachte dan, maar met lmarten.

Eindelijk 't werdt kermis —> Filip vroeg vader om eenig geld , ten einde een ftokjen te kunnen kopen: hij verkreeg dit ook; wie was blijder dan hij ? — Doch hij mogt niet voor namiddags te kermis gaan: dat kwam hem veel te lang voor.

Ach, lieve vader! zeide hij, vergun mij toch, dat ik thands te kermis mag gaan! — 't Was 's morgens ten negen uure.

Zeer gaarn, lieve Filip, zeide de vader, doch tfe*''krtiner|, die zulke wandelftokjcns' verkopen,

heb-

Sluiten