Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 57 )

was reeds vertrokken. — Hij g'ng hierop tó het woonvertrek , om dst hij hem daar meende te virden, dan hier was niemand.

Reeds was hij gereed, om dit vertrek te verlaaten, toen zijn oog viel op een plsnk, welke voor het glasraam geplaatst was, en waarop bloemen in glazen ftondtn. Adtlf wilde ze van nader bij bezigtigen, hij klom ten dien einde bij het raam op"; hij wilde z:cb vasthouden aan de plank, waarop de bloemen ftonden; doch trok er zo flerk aan, dat dezelve met alle de glazen van boven neer viel. — Van fchrik begon hij geweldig te fchreeuwen, geheel verlegen wist hij niet, wat hij zou beginnen, offchoon hij zelf geheel onbefchadigd was. — Hij liep deur in , deur uit, dan keek hij naar de gebroken glazen, dan naar de bloemen , die op de vloer lagen; en nog wist hij niet, wat hij beginnen zou. Was Jan maar te huis, dacht hij, misfchien wist die er wel raad toe. — Waar mag hij zijn ? — Hij begon weder te roepen , doch niemand gaf hem antwoord. — Hij wandelde de kamer op en neer, denkende wat hij zou beginnen. — Als mijn vader dit ontwaar wordt, dacht hij, dan weet ik niet, wat ik zeggen moet; Hij was zo verheugd , dat ze reeds begonnen te bioejen. ■— Hij zag uit het venfter, of hij Jan nog niet ontD 5 dek-

Sluiten