Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 14 )

„ mij liever geflagen hadt. - Wat zal mijn vader „ -och wel neggen? - doch dat betekent niet, i, al ftraft hij mij nog zo ftreng, indien ik hem „en mijne lieve moeder d;ardoor niet te zeer bedroeve - Wie weet, hoe hard die man zijn ,, k.r.d geflagen heeft, en welke fmarten hetzeive „ nu nog lijdt door mijne fchuld. Wat zullen „ andere menfchen, die dat hooren, van mij den„ ken. Aeh was ik toch voor deze keer gehoorzaam „ geweest Nooit! nooit wil ik weder met fteenen „ werpen."— Zolag de armeen, en kwelde zich zelf bijna den geheelen nacht door, met verwijten over zijne onvoorzigtigheid. waardoor hij tot eenen misftap gebragt was, zo bitter in deszelfs gevol. gen. Het gezellcbap vertrok, en nog 11 iep Frans niet; zijn vader kwam thuis : Frans hoorde hem zeer -vriendelijk met Lifette fpreken. — Eindelijk, alles ging ter rust, en nog bleef Frans wakker —' geen fiaap kwam in zijne oogen; - geduurig kwamen hém op nieuw verwijten voor den geest. Ook vreesde hij, dat hij te lang flapen, en dus' verzuimen zou, om met zijn vader te fpreken, voor dat de Schoenmaker er geweest was.

Zo lag hij tot aan den dageraad, half waakend, en half onrustig fluimerend , tot dat hij van vermoeidheid een we.nig in flaap raakte. Dezelve was echter van korten duur. Ontrustende droomen

kwel-

Sluiten