Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 99 y

AVONDGESPREKKEN VAN VADER RODERICH MET ZIJNE KLEINKINDEREN.

Wij hebben, in het eerfte deeltje dezer verhaalen, medegedeeld eenige Gefprekken van Vader Roderich, en daar deze vooral de aandacht hebben getrokken, willen wij dezelve thands vervolgen.

Wanneer het jaargetij onaangenaamer en ruuwer begon te worden, of ook wanneer het weder niet gedoogde, om in de tuin te gaan wandelen, was vader Roderich genoodzaakt, om met zijne kleinen, den lindenboom te verlaten. Men zocht dan een ander verblijf in huis op, de kleinen omringden alle den ouden vader, en zo doende wierden de avondgefprekken niet afgebroken. Even gelijk in de tuin, zaten ook hier de kinderen in een kring rondom zijn ftoel, elk bezig met eenigen arbeid, die niet veel oplettenheid vereischte. Op de tafel lag de landkaart, die geraadpleegd wierdt, zo dikwils de oude man iets verhaalde, waardoor de kinderen met dezelve zeer gemeenzaam waren. De ouders van deze kleinen deeden dikwils hun werk in dezelfde kamer, want de kinderen waren nooit zo luidrugiig, dat zij hunnen Vader konden ftooG a ren,

Sluiten