Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f

C 2 >

brengt, voor al in deeze duure tyden, niet genoeg op, om de benoodigdheden des levens te bekostigen. Wie aan deeze laatften-, of zommige levensbehoeften, zo als thans onder ons fchynt te zullen gefchieden , of alle de levensbehoeften, gelyk de Graaft» Rumfordgedaan en weereidkundig gemaakt heeft, tot zeer geringe pryzen wil bezorgen, die ftelt zodaanige Lieden in Haat , om , gelyk voor deezen, en in goede tyden, uit hunne dagloonen de bekostiging van hunne behoeften te vinden. Een beter, gefchikter, onkostbaarder, werkfaamer middel , om de nyverheid aan den gang te houden, en braave Huisgezinnen te bewaaren voor den ramp van aan de Armen te vervallen, is 'er niet. Maar uitdeelingen van levensbenoodigdheden , als een gefchenk, zouden juist een verkeerde uitwerking heb.ben op de nyverheid, en. wanneer zy verder gingen, dan over het getal van tot werk onbekwaame lieden,, zo zou 'er de luiheid alleen haar voordeel mede doen, en het bedoelde nut eencr zo heilzaame inftelling zou meest al vermist worden.

Verdoelen wy, om duidelyk te zyn, alle de geencn , welken gebruik maaken willen , of kunnen van eene beterkoope toebereiding van gezond en verfterkend voedfel, in dezulken , die wel moeite hebben, om uit te komen, en zelfs gebrek lyden,, maar nogthans op hunne eigen beenen ftaan, en geenen onderftand genieten; en in dezulken, die , of in Godshuizen , of ten hunnent, van den Armen trekken. De eerften zouden wy, kortheidshalve ,. Behoeftigen , de laatften alleen, Armen kunnen noemen.

De Behoeftigen te beletten , van aan de Armen te vervallen, is het voornaam doelwit der poogingen, om de levensbehoeften tot zeer verminderde pryzen verkrygbaar te maaken.

De

Sluiten