Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

delwijze dat de volkomen uitflag der Inenting afhangt. Wat het getal van pokken betreft, dit hangt geheel van de gefteldheid van het voorwerp af; want dit getal zal altijd evenredig moeten zijn aan de hoeveelheid van pokftof waarmede het vervuld is; zoodat als de Koeipokftof flechts maar een gedeelte deed uitkomen , zou dit eene fterke reden zijn om dee ze wijze uit te fluiten.

Welke kunnen dan de voordeelcn, zijn van de Inenting der Koeipokftof boven de gewoone wijze? Men zal mij misfchien antwoorden: dat de nieuwe handelwijze over V geheel minder gevaartijk is.

Om ons zeiven eenig licht te geeven omtrent de gevaaren van de gewoone Inenting, en om vreesagtige of al te weinig nadenkende ouders gerust te ftellen, gaa ik daadzaaken bijbrengen, die op haaren tijd bekend gemaakt zijn, en die men dus als zeeker befchouwen moet.

In de zuidelijke landen en bijzonder in Italien regeert de Kinderziekte flechts alle vijf of zes jaaren; maar dan is het eene moorddaadige befmetting, die fchrik in de huisgezinnen verwekt, door een groot getal van kinderen weg te neemen: zoo dat de ouders de gezette wederkomst

Sluiten