Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

komst van dien geesfel des menschdoms met den grootfte kommer te gemoet zien; maar nu de Inenting in deeze ftreeken algemeen aangenomen is, blijft 'er bijna geen reden van bekommering meer over.

Het Jaar van 1774 was merkwaardig door de wederkomst der [Kinderziekte; ik was toen Chi« rurgyn en Chef b\] het militaire Hospitaal van Ajaccio, in het Eiland Corfica, waar de Inenting bijna niet bekend was, want zij was in dit Eiland nog weinig of misfchien in 't geheel nogJ niet in praktijk gebragt.

Toen ik den Minister van Oorlog van deeze gebeurenis kennis gaf, gaf hij mij order om de Inenting bij de hand te neemen; en de inwooners te overreeden van hunne kinderen aan die pra&ijk te onderwerpen, en van alles eene verzameling van naauwKeurige waarneemingen te doen, zoo omtrent het getal der Ingeënten, als omtrent de uitwerkingen die ik zou verkreegen hebben, en hem de gezegde verzameling te doen toekomen.

Den fchrik, die de we deromst der Kinderziekte aan de inwooners inboezemde, was zonder twijffcl eene der eerfte oorzaaken dat de Inenting algemeen aangenomen werd, zoowel te Ajaccio als in een goed gedeelte van het Eiland.

Ik

Sluiten