Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C » )

de Inftituteur in de Bouw- en Zeevaart kunde en alle andere Takken der Wiskunde, k. j. koers, aan deeze Academie zoude onderzvyzen <—" — Wy vermeenden niet beter aan dat verlangen te kunnen voldoen, dan door genoemden Inftituteur te verzoeken een korre fchets van zyn onderwys te vervaardigen, en tevens voor ieder Vak een korte voorrede of inleiding te ft ellen, de nuttigheid van hetzelve aamvyzende. Meergemelde Inftituteur voldeedt gereedlyk aan ons verzoek : en het is de vrucht daar van, vjelke wy u op de volgende bladzyden mededeelen, in hoep dat de uitgave van deeze'Schels mede ieït moge bydraagen tot ons oogmerk, het welk is nuttig te zyn voor het Algemeen.

ARiTH-

Sluiten