Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*a BERICHT WEGENS HET

hem te brengen, doch ik wierd eindelijk zijn gedrag tegen mij ook moede; en zulks temeer, daar ik zag, dat aan den mensch geen een eerlijk hair was. Jk ging wel bij hem in de gevangenis, (zij was in het Munthuis, waar ik woonde) maar hij wilde nu zijn geheim niet meer openbaren, ten zij hij op vrije voeten gefield wierdt.

Het Proces tegen staal ging intusfchen voort, en daar hij zich in het verhoor j-eeds zo verre vergrepen had, dat de Commisfarisfen wegens zijne Goudmakerij en andere daaden genoegzaamen grond tot de pijnbank gevonden hadden, kwam de zaak zo verre, dat staal werklijk aan het Opé perhof wierd uitgeleverd, en op de pijn-, bank gebragt zou worden. : De dag was bepaald, waarop staal afgehaald, en in het. zogenaamde Schepenshuis gebragt ftond te worden. Vroeg in den morgen van dienzelfden dag was mijn lieve staal uit zijne welbewaakte gevangenis, nevens zijn Compagnon blank en de fchiidwacht, die hen bewaakte, uitgebroken en gelukkig doorgegaan. De ketens lagen op elks legerflede uitgefpreid, en an* ders was er geen fpoor meer te vinden.

Sluiten