Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 55

geduld doorgelezen heeft, is men nog zo wijs als voorheen. Ik voor mij heb er niet de waarde van een penning nuttigheids uit geput, en een ander zal er zich insgelijks weinig van beloven kunnen.

Intusfchen is het te bejammeren, dat de fchriften van den anders waarlijk grooten theophrastus zo duister famen gefield zijn,dat het bijna onmooglijk is,er iets van te begrijpen; en ik heb ook in mijn ganfche leven niemand gezien, niemand gekend en ook van niemand gehoord, welke uit deszelfs fchriften eenig nut geleerd heeft. Ten minflen houde ik het daarvoor, dat hij billijk gehandeld had, zo hij zijne groote kennis in de Artzenijen (want de kunst der verandering van metaalen te ontdekken ware wezendlijk niet te verantwoorden) zo niet bij zijn leven, immers na zijnen dood, ter liefde voor zijn evenmönsch had nagelaten.

Ten befluite van de Alchymistifche aanmerkingen , zal ik nog dit melden, dat ik, onder alle Mineraalen, er geen zo werkend in de Metaalen gevonden heb als de Mercarius (Kwik) en de Arfenicum (het zogeD 4 naam-

Sluiten