Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

DE KUIPER,

FANCHETTE.

'kBen vol vreezen, Dat alles dan verbrod zal weezen. Je bent te driftig.

C OLÏN.

Wil jy dan Den baas liefst hebben tot uw' man?

FANCHETTE.

Neen, waarlyk niet, dat durf ik zweeren.

COLYN.

Welaan,laat my dan 't ftuk regeeren.

Gy zegt, dat hy 'er fterk op ftaat Met u zyn huwlyk voort te zetten ; En dat hy ernftig wil beletten

Dat je immer met my trouwen gaat; En, fchoon gy wenscht met my te trouwen.,

Zou't aan u, zeg je, onmooglyk zyn Aan hem het minde leed te brouwen ,

Wat dient 'er dan gedaan?

FANCHETTE.

Colyn,

We moesten iets zien uit te denkeu, Het welk, als door een' ander' kwam ,

Die, zonder dat het ons kon krenken, Ons beider zaak ter harte nam ,

Opdat men 't huwlyk dus belette.

COLYN.

Hou uil,daar valt me iets in, Fanchette,

Dat,

Sluiten