Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

tot het gaan inkoopen van Provifien, en dat door den Commandeerenden Generaal geene Orders daar teeen zyn gegeeven ; en men zal ftiptehk naarkomen alle de Orders die in het Leger hieromtrent als meede ook over het haaien van Water err andere Behoeften*, door den Commandeerenden Generaal gegeeven zyn. En in het generaal zal men oblerveeren , om geene Canoniers naar Steden of Dorpen te zenden om Provifien te koopen, zonder dat ten Onder Officier dezelve verzelle.

De Officieren en Onder officieren zullen byzonder daar op letten, dat hunne-onderhebbende Manfchapp'n altoos proper zyn, en zich waflenen en

•reIAuïn'Officieren zullen 'er de hand aan houden, dat door hunne onderhebbende Ploegen zo dikwerf worde gekookt en warm gegeeten, als oe omkan-

• digheden het zuilen toeteaien.

A's de Vergadering toe het Gebed flaat, zullen m Proieftantfche Officieren, Ondér-üffictfren «, Gemeenen die buiten dienfl zyn, zich by het Gebed

^Defzondaes, wanneer gepredikt word, vergade• ren de Manfchappen voor de Tenten, een der Adiudanten trekt ze by een, en formeert de KerkenParade. De Dienft word gedaan des Zondags in de Laboreer-Tent.

De Krygs-Aniculen zullen ten minften eens in de ypc wecken voorgeleezen worden.

Bv de Laboreer-Tent zullen de Laboreer-Wagens ftaan, en alle avonden moeten dezelve zo veel moeelvk opgelaaden worden,* op dat, mgevalie men den volgenden Nacht moeft marcheeren, men daar meede fpoedig gereed zy.

Ftn d-r Capiteins zal genomineerd worden tot het opzi« over het Laboratorium; hy zal Nonnen houden van de ontfangene Ingrediënten en vervaar-

Sluiten