Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C io )

Doch zullen deeze Wagten, naar mate dat het Pircq verdeelt is, en naar de fterkte der Artilleristen , telkens worden geregdeert, en het uitzetten der Scnüdwagten bepaalt werden, zo als ook de fterkte der infanterie-Wagt.

By den Commandant van den Train worden, behalven den Schildwagt,aan zyn Tc:;:, 3 Cancniers gecommandeert, die zich aan de Parcq Wagt onthouden , en ven welke zich een a'.tooi als Ordonnantie by denzcüven bevir.d.

Dagelyks worden in het Piq^er gecommandeert 1 Officier, 1 Tamböur, en eenige Onder-Officieren en Manfchappen, die, wanneer aan de Parcq-Wagt de. arbeid gefiagen word, zich aldaar vergaderen om te werken.

Voor den Commandant van de Artillerie zal de Parcq-Wagt eenmcal in de 24 uuren uitkomen , doch geen Trom roeren ; voor den Commandeerenden Generaal, den GroouMeefter ei Generaals wor-d de Trom geroerd. En zal dis Wagt, omtrent hei doen der Honeurs , het zelfde hebben te obferveeren, als de Fronc-Wagten der Regimenten.

Des morgens op het geordonneerde uur zal de Princs-Vergadering worden gefiagen, door de Tambours van de Wagt en het Piquet.

By de Afbffing zal dies geobferveert worden het geene volgens de Orders van den Commandeerenden Generaal en voorts in de Garnizoenen gebruikeiyk is. — Een der Capiteins moet zich by de Aflofflng bevinden.

De Wagten worden niet Compagnies gewys gegeeven, maar zal van die getnen welke by ieder Canon of Hauwitfer verdeelt zyn, bet bepaalde aantal genomen worden, en de overige uit de Referve.

Wanneer 'er Manfchappen de Wagt hebben, gchcorende tot eenig Gefchut het welke marcheert,

zal

Sluiten