Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• . c ïö ) .

zyde, en die met kleine aan de andere zvde geplaatffc worden. — Hy zal alle verdere noodwendigheden en Laadgereedfcbappen compleet ontvangen namentlyk:

Voor ieder Canon

1 Lepel met Aftrekker.

2 Aanzetters met Vagte-Wiffers. i Dito met Borftel- Wiffer.

I Hoate Mondprop.

1 Loode Dekplaat.

2 Patroon Rantfels.

i Lontftok en een Lont ver berger.

I Zunderftok.

I Zunderbus. ,

i Gemeene Schaar.

i Zundgats Stempel en Slager.

i Stel Ruimnaaiden.

Eenige- Boffen Lont. i Luns in voorraad.

Eenige ponden Smeer, in de Smeerbak van de Caiffon.

1 Staale Vernagel-Pin; die hy zelfs moet be-

waaren. Geen Bombardier mag ooit het Canon , zelfs piet in de oiterfle cogenbükken. vernagelen , als op order tan den Officier van de Artillerie, die zulks moet verantwoorden.

2 Schoppen —— 1

I Spade l Op te binden aan het Canon

I Pikhouweel — { of Wagen, ï Byl j

Hv zal voor hem een Kar, met twee Paarden

befpanhen ontvangen, of by gebrek van dien zal hy een Wagen hebben met den Officier by Battaülons Van dezelfde Brigade ingedeelt. Hy zal noch daar

en

Sluiten