Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogmerk hebben % getragt te verijdelen. Het is ook niet zelden van mijne onderrigtinge uitgefloten geweest, zommigen betere denkbeelden om trend hetzelve inteboezemen — doch nimmer heb ik hier toe ene gefchikter gelegenheid gehad, als in dit uur, waer in gij die jeugd, welke anders zeer veel moest misfen, voor hare naerftigheid zult zien belonen.

Het oordeel derhalven van de zodanigen, welke geen waer denkbeeld van ons Inftituut hebben, of zeer veele vooroordeelen omtrend hetzelve koesteren, in dezen klaerer te maken, zal het oogmerk van mijn tegenwoordig voorftel zijn : ten minden ik zal beproeven, of ik aengaende' deze zaek mee enig onderwijs zou kunnen geven. Ik weet wel, dat ik hier enen weg inga, waer op ik nijd, haet, en laster zal ontmoeten5 doch ik weet tevens, dat ons geen menfchelijk verwijt fchaeden kan, wanneer wij, als Menfchenvrienden, het algemeen welzijn behartigen! want dit bezorgt ons de goedkeuring van God, wiens vaderlijke oogmerken wij helpen bevorderen.

Vergunt mij dan, zeer geëerde Toehoreis! dat ik, om u den waren aerd, en de inrigting van ons Inftituut te leeren kennen,

Voor eerst, deszelfs nuttigheid, en noodzoekelijkheid asnwijze. *

Tm

Sluiten