Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C8)

verleidingen der jeugd. Wij bedoeïen niets a„ *», dan hen zodanige beginzelen intentLn -erdoor z* tot befchaefdheid worden '

1 T\ V" dC Se,eSenheid gefield worden om naderhand hun tijdelijk beftaen te verbet ren en nuttige leden vnn A<™ r> j j- ver°eteren,

ftaet te borden JT TnB^erworaen ln ftaet ft Jd rf

ft; °»d^ ™ •££

,emen- ^ij immers z n de eprflr» J,eUf blJ t!Jds a^n den arbeid gewend — Aa

::r„:trordviwcrd-e"-*^-

raeia. , Het k]nd ivord

fchouwrag, ™ nadenken opgeleid _ g ." gefleid om beginzeIm J*£~

dertad zij„ gedrag be(louren 2

en „ ve^en, en dae, *

ren n.nr, P Setu,ge™ van and*.

«n benemen ^ maer het kan drm zelf-on.

der-

Sluiten