Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. $3

ilten; maar kan my noch anderen helpen. Doch ;sby ieder wapenkreet, by iedeij hoorngefchal, gervoel ik eene hevige trekking in myne vuist, die ;.haar ras naar die zyde rukt — waar nu geen

zwaard meer hangt. — Wel nu, Jongen ! wat

ziet gy?

DE JONGEN.

Veel ftof en rook.

GRYSAARD.

De ftof ken ik wel, ik heb ze meermalen ingeademd; maar die rook komt zekerlyk uit de i vuur-roeren, -die vlammen braaken en donders ibrullen, even als de vreesfelyke berg Catacuuga. '(Den jongen toeroepende.") Verhaal verder!

DE JONGEN.

Als de rook zich verdeelt, zie ik de onzen.

GRYSAARD.

Gaan zy voorwaards?

DE JONGEN.

Zy (laan.

-GRYSAARD.

Ook al goed. Ziet gy den Itandaard der Incas?

DE JONGEN.

Die waait in het midden.

GRYSAARD.

Dank zy de Goden! de Koning leeft.

DE JONGEN.

Nu zie ik ook de vyanden; hunne wapens blik\ keren.

D 3 GRYS»

Sluiten