Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

èó DE DOOD VAN ROLLA'

ataliba. Qopftaande, en hem de' hand reikende.) Laat ons de Goden danken!

grysaard.

Vreugdetraanen zyn het fchoonfte dankoffer. de indiaan, (komt met Ataliba''s zwaard, buiten adem, op het tooneel.)

Wy zegepraalen,

ataliba.

Bode des hemels!

de indiaan, (het - zwaard aan 'sKonings voeten ncderleggendej) Hier is uw zwaard, ik heb het niet onteerd.

ataliba.

Behoud het, en gedenk deezen dag.

de indiaan. Laat my, goede Koning, deezen dag vergeeten, en neem uw zwaard terug! Ik zou het myhen kindskinderen toch nooit durven vertoonen.

ataliba (pp het zwaard wyzende.) Is dat niet het bloed van den vyand? Staa op! Gy hebt de vlekken weggewasfen. Nu verhaal my, hoe verkreegt gy de zege?

de indiaan.

Rolla wrong de zege uit des overwinnaars handen. Rolla lebeen bezield door een hooger macht. Toen alles vluchtte, en het gefchut der vyanden de vluchtende achterhaalde, tervvyl hun

Zwaard

Sluiten