Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-too DE DOOD VAN ROL LA.

ALONZO.

Ik weet het, en veracht u. — Gy, goedhartige Jongeling! u betuig ik mynen dank! Gj~ voegt niet onder deeze menfchen. Ga naar de zogenaamde Wilden, daar zult gy uw waare vaderland vinden! (Hy gaat heen.)

A C T S T E T O 0 N E E L.

PIZARRO. ELVIRA. PIZARRO.

Ja, veracht my maar, en giet olie in den gloed myner wraak. Dat zyn de zuuré vruchten van Las Cafas lesfen!

ELVIRA.

Ik bewonder deezen Alonzo!

PIZARRO.

Binnen weinige uuren zult gy zeggen: ik heb hem bewonderd.

ELVIRA.

Denkt gy dan hem te doen fterven?

PIZARRO.

Zo zeker als de Zon ftrnks ondergaat.

ELVIRA.

En de wyze van zyn dood?

PIZARRO.

Daarover bedenk ik my nog, hoe veele folte-

rin-

/

Sluiten