Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138 DE DOOD VAN ROLLA.

ELVIRA.

Slechts mogelyk?

ROLLA.

Is hét dan genoeg te weeten, hoe gy handelt? kan ik gisfen, waarom gy dus handelt?

ELVIRA.

Hoogmoedig Man! hoe wint men uwe vriendfchap?

ROLiA.

Door vriendfchap.

ELVIRA.

Welaan, ik zal het beproeven. De dag breekt pas «an, het is nog tyd. Neem deezen dolk, volg my.

ROLLA.

Waarheen?

■ /

ELVIRA.

Ik breng u in Pizarro's flaapkamer, gy floot den dolk in zyn hart, wy vluchten; uw vaderland is vry, gy zyt vry.

ROLLA.

Wat deed Pizarro u?

ELVIRA.

Zyn roem lag in de armen myner liefde; zy Vielen beiden in één flag.

ROLLA.

Gy beminde hem voorheen?

ELVIRA.

Zo dacht ik, toen ik hem hoorde bewonderen.

R.Ot-

Sluiten