Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7$ Het Meisje.'

enkel «pflag van het oog ziet men hïer Kroonftad.

Natalia, (aan het tegenoverflaand vengfier.)

Nog verder dan dit uitzicht is de heremitage van onze Chatinka, zo klein, zo romanesk, zo eenzaam , zo geheel van het gewoel der waereld afgelegen , dat de vroomfte Heremiet voor de Honden zyner vuurigfte gebeden, voor de verhevenfte vlucht zyner verrukkingen, geen heiliger fomberheid wenfchen zou.

E n u a r n.

Allerliefst! Daar, daar wil ik een airtje

op myn viool componeeren.

Gluck.

Of zy in deeze heilige afzondering ook we! mag gebeden hebben ?

Natalia. Is niet al het doen en laaten van onbevlekte zielen een gebed ten hemel?

Gluck.

Anders ja; voorheen bael zy uit een onbevlekt

hart, maar nu aan het hof, Mevrouw,

bidt men niet zo zeer uit zulk een zuiver hart.

N a t A 1 i a.

Aan ons hof wel. Wat is ons hof hier anders dan een kleine , vrolykt, met zich zelvtn tevreden Familie?

Gluck