Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 35 )-

die dus altijd verftrooid zijn van gedachten , altijd op bijkomende dingen denken , ja dezelven daadelijk verrichten. In zulk eenen toeftand van geest, loopt all', wat men doet , op een louter niet uit. AH' , wat gij verricht , moet gij met bedachtzaamheid en oplettendheid doen , zodat men alleen daarop , en volftrektlijk op niets anders denke , dan nadat het volvoerd is.

Ten vierden. Van deze orde en flipte naauwkeurigheid moet geen ding ter waereld u terughouden; daarin moet u geen voordeel , geen genoegen immer ftooren. De Man van orde moet liever zijn grootst vermaak volkomen ' opofferen , dan eene noodwendige bezigheid agterweegtelaten of te verzuimen.

Deze deugd behoort zich uitteftrekken tot aile uwe daaden en tot alle uwe voornemens: niet enkel tot uwen huislijken arbeid of de bezigheden van uw beroep, welken gij verplicht zijt te volvoeren; maar ook tot alle verrichtingen zonder onderfcheid, welken Gij vrijwillig 0p u neemt; tot alle beloften, bij welken gij uw woord dient geftand te doen; tot ontvangst, dien gij te vorderen, of uitgaven, welken gij te betaalen hebt enz. De opvolging dezer bijzonderheid zal eene ongemeene nuttigheid verfchaffen , terwijl ze over uwe bezigheden een nieuw Ieevea verfpreiden, uwen arbeid gelukkiger en tevens voordeeliger zal doen flaagea, en u de achting van alle menfchen bezorgen zal.

Wat nu de Spaarzaamheid en. Huishoudenlijkheid betreft; zal deze het gelukkig midden zijn nisc 2 fthen

Sluiten