Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vit.

VERHANDELING

over

de gelegenheid, en den tegenwoordigen staat der Nederlandfche Colonie, Kaap de g o ede Hoop, en over de voordeelen, welken dezelve aan deze Republiek zou kunnen verfchaffen.

{Brief aan de Schrijvers.)

Mijne Heeren!

overtuigd ben, dat UEd. de bijdragen welkom zijn van Burgers, die, even als gij, met het beste hart, tot heil van ons Vaderland werken, zend ik UE. de volgende verhandeling, welke over den fleutel en voormuur van Neérlands Indien handelt, terwijl ik geen oogenblik twijfel, of gij zult derzelve gaarn eene plaats in uw Tijdfchrift verleenen.

In de behandeling dezer floffe zal het de beste verdeeiing zijn, dat wij, in de terfie plaats, den Hand, IV.D.II.S. K v de

Sluiten