is toegevoegd aan uw favorieten.

Hetminzieke gasthuys van de godin der liefde, of de Bedryven en natuurlyke eigenschappen van man en vrouw in den staat des huwelyks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GAÖTHÜlSi üt by Godt en by dé Menfchen geweeft zyn. Sedert dat men den Wyn en den Brandewyn in Canada gebracht heeft , fo Leven de Iraquoifen ,■ de Hu* irons , en cf Alganquians niet meer fo lang $ als zy voormaals wel deden. Zy zyn den korten tyd die zy noch Leven felfs onderworpen aan zwarte overvallende ziekrens , die fonder twyfFel nergens anders van daan komen , dan Van dat zy geen Water meer drinken.

Laat ons hier nog byvoegen , dat de Natuur heimelyke begeerten beeft om te vereiflchen , wat be= quaamft voor het leven is : en om dat 'er in fekere Perfonen een tegenheid is van Wyn te drinken , en een gertegentheid tot het drinken van water, fo moet men ook geloven , dat zy warmte genoeg aan haar heeft gegeven , om die riiet van buiten te moeten gaan foeken , door 't gebruik van de Wyn.

Zy die niet dan Water drinken , hebben dikwils meerder gefontheid als de andere : zy hebben het geiïcht fcherper , en den Geeft helderder , zy zyn groter liefhebbers van Wetenfchappen , en veel bequamer in den Raad , en tot grote faken. Het is waar , dat de Wyn vuur in ons geeft , eh ons veel geeftiger doet fchynen dan wy zyn , maar in der waarheit , die veroorfaakt geen glans in ons dan flechts van buiten.

Onfe gematigtheid volgt de liefde der Vrouwen 5 en d' ervarentheid doet ons zien , dat 'er eenige Menfchen hittiger en verliefder gevonden worden als andere. De warmte is het beginfel van alle faken. Zy komt in alle de werkingen van de Natuur : en om dat de teeling de fchoonfte en voornaamfte daar van is , fö word die nooit ook volvoert, fonder dat zy daar by kómt. De vcch-, O a tig-