is toegevoegd aan je favorieten.

Hetminzieke gasthuys van de godin der liefde, of de Bedryven en natuurlyke eigenschappen van man en vrouw in den staat des huwelyks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 l 2

VENUS MINZIEKE

tigheid heeft haar goed deel daarin, fonder welke dc warmte geenfints fou konnen arbeiden tot de voortteeling der Dieren. Dit zyn infonderheid de tweebeginfelen , welke de Natuur dagelyks befigt om alles voort te brengen ; en ik fou moeiten hebben om te feggen , welk van twee nootfakelyks is , indien ik van eenig Natuurkenner en van d'ervarentheid felfs niet had geleert , dat het water d'eerfte plaats hebben moet in de voortteeling der Dieren. Want behalven alles , wat wy hier voren gezeid hebben, fo weet men dat de middelmatige Koude Landen veel meer bevolkt zyn als die van 't Zuiden ; en dat 'er meer Steden worden gevonden omtrent de Stranden van de Zee, en aan den Oever der ftaande wateren , en Rivieren, dan in de vlakke landen. Men fou daar van geen krachtiger reden konnen geven , als dat de Noordely^e landen , de oevers der ftaande wateren , der rivieren, of de Zeekuften, veel vochtiger als de vlakke Landen zynde, die ook beter tot teeling gefchiktiyn. Brengt de Zee geenVifïchen voort? die fig veel meer vermenigvuldigen dan de gedierten des Aardryks ? Men heeft d'ondervinding daar van in eenige plaatfen van Europa , dat zy , die fchier niet leven als van Schelpviskens en andere VifTchen, niet zynde dan een t'faam geronnen water, veel hitfiger zyn in de Liefde als d' andere.

Boven dit al, fou de doorluchtige Tïraquellus geen 36 wettige Kinderen geteelt hebben, indien hy geen Water-drinker geweeft had ; en de Turken fouden tegenwoordig fo veele Vrouwen niet onderhouden , indien de wyn haar niet was verboden. Want dewyl het water uit fich felfs windachtig is , fo veroorfaakt het ook in de Menfchen die dat tot Drank gebruiken , veel meer kittelingen , dan zy gevoelen ,