is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 175

a. De gewrigts -verflyving (anchylofis) , uit welke oorzaak ze ook moge voortkomen, kan niet zonder de Apotheek herfteld worden, is fomtyds volftrekt voor eenige middelen onvatbaar, en verbied alle hulp wanneer ze uit eene gedeeltelyke zweering der kraakbeenderen, weike de hoofden der faamgelede beenderen bekleeden, ontftaan is.

jS. De kraking der gewrigten ontftaande of uit eene uitdroging des lighaams of uit fcheurbuik, enz. laat gene andere geneeswys toe, dan in 't eerfte geval eenen voedenden leevregel, en in 't twede de gewone middelen tegens deze ziekten in gebruik.

y. De verflapping der banden wordt fomtyds door de famentrekkende en verfterkende aanlegfels uit kelder en keuken, boven geroemd, herfteld; fomtyds worden deze niet toereikende bevonden, en is men gevolglyk verplicht de Apotheek te hulp te nemen.

S. Ter genezing der verfluiking welke eerst door oplosfende en eenigzints geestryke vogten, naderhand door verfterkende verkregen wordt, hebben wy, by gebrek van andere, in de eerfte plaats de vereischte uitwerking gezien van enkel azyn - water met gemeen zout en brandewyn, en in de twede plaats van brandewyn met Spaanfche zeep vermengd; konnende wy echter niet beflisfend verzekeren dat men hier mede in alle verftuikingen volftaan zal, en niet tot 't wondwater, den geest

van