is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Eenenveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT voor den BINDER.

De Plaaten moeten tegen over de volgende Bladzyden ingevoegd worden.

Mishandeling van Do. Kluvve door de Pruisfen, tegen over . bl. 32.

Burgem. Hooft doet op 't Stadhuis een Aanfpraak aan de Burgers . . . 50.

't Portrait van G. H. de Wilde . . 2,16.

't Portrait van Gordon . . . 358.