is toegevoegd aan uw favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenstrydigheden. Hoofdft. VII. 223

tegenftrydigheid heeft kunnen vinden. Het verhaal hangt dus famen. Tcrftond als de Hoofdman Cornelius de verfchyning van eenen Engel had gehad, zond hy boden naajoppe tot Petrus vf 9. die des anderen daags daar kwamen vf 9, 17, 18. en dien dag bleven; den volgenden, dat is, den derden dag, ging Petrus met hun van Joppe vf 23. en den volgenden of vierden dag kwamen zy te Ccefareen vf 24. en dus kan Cornelius zeer wel zeggen vf 30. Over vier dagen

was ik vastende enz. Hand. XI. 19. en 20.

ftryden ook niet: De verftrooide Christenen , het land doorgaande, fpraken tot niemand het woord, dan alleen tot de Joden, maar eenigen uit hen fpraken tot de Griekfche, (Hellenisten), dat i>, Joden die onder de Grieken woonende, de

Gni Qfhe taal fpraken (*). Paulus Hand.

XIII. 9. maakt gewag van zeven volken, die God in het land Canadn uitgeroeid heeft , Exed.:Xllh 8. worden 'er allcenlyk zes vermeld ; Dit is echter geei.e tegenftrydigheid, dewyl fomtyds niet alle de Canaanitifche ftammen opgenoemd worden , en dat Paulus de waarheid zegt, blykt uit

Deut. VII. 1. en andere plaatzen. Maar

van meer gewigt is, dat Th. Morgan (t) en andere Deïsten meenen, den Apostel Paulus te kunnen ftellen tegen de overige Apostelen, als

in

(*) Anderen houden de Hellenisten voor Heidenen , die tot den joodfehen Godsdienst waren overgegaan. Over den twist onder de Geleerden, betreffende deeze Hellenisten, zie Carpzov. ad Goodwin Mof. & Aaron p. 33.

(f) Moral Philofopher Vol.l. p. 72, 80, 361. Vol. II. p, 226, 237. Vol. III. p. 325, 380. Joh. Tolands Nazarenus Cap. X. pag. 32. Voeg 'er by den ongenoemdeu Schryver van das Christenthum des Paulus in Semlers Magazin fur die Religion I. Theil. S. 357.