is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over MACBETH, TREURSPEL. 117

,, Heil zy u, Macbkth, die eens Koning zult ,, zyn van Schotland;" —— „Welk een foort van „ Vrouwen zyt gy, vroeg Banquo, ten uiter» „ ften verbaasd, daar gy my zo weinig gunftig „ fchynt? Myn reisgezel belooft gy niet alleen hoo,, ge eerampten, maar ook het Koningryk; my ,, daarentegen belooft gy niets.

„ Ja, zeide die , die het eerft gefprooken had, ,. wy belooven u nog grooter voordeelen, als hem. „ Hy zal waarlyk in eigener Perfoonregeeren, maar ,, zyn einde zal ongelukkig zyn; ook zal hy geene ,, nakomelingen agter laaten , die van hem de ,, Kroon erven zullen. Gy zult echter zelv geen „ Kening zyn ; maar uw nakomelingfchap zal „ lange Jaaren naar elkander het Koningryk Schot* „ land regeeren," Naauw hadden zy dit gezegd, „ of zy verdweenen alle in eens.

,, Dit voorval wierd in 't begin door Mac» „ iiiH en Banquo voor een bedrog der in„ beelding gehouden;zo dat Banquo zomwylen „ uit fpot, Macbeth', Koning van Schotland, „ en deze hem een Vader van veele Koningen „ noemden. In het vervolg was het de gewoone ,, meening , dat deze Vrouwen of de Toverzus„ teren, dat heet, de Godinnen des noodlots, of „ anders Nimphen of Heien geweeft waaren, die „ door zwirte kunft, een kennis van toekomende „ dingen verkreegen hadden , wyl alles vervuld „ wierd, wat zy voorbeen zeide.

„ De Thane van Cawdor wierd kort hier na wee„ gens hoog veraad te Forisf veroordeeld; en de „ Koning gaf zyne Eerampten , zyne Goedren en „ Bedieningen aan Macbeth. Daar dus het „ eerfte deel der voorzegging op deze wys vervuld „ wierd,zo overlei Miciits ook het overige, , en begon, op middlen te denken, waardoor hy n het Koningryk verkrygen kon. Daar hy echter „ zyn eerfte geluk onverwacht en ongezocht ver« „ kreegen had, zo nam hy voor, zo langtewachH 3 » t*D»