is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1791. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMBOEK* 2}

van de WeL-Edble Heerkn de» _ HOOGE INDIASCHE /t

RE GE ER.ING,

zoo tot, als buiteöj

BATAVIA;

Mitsgaders van de Politique Bedienden, die vai' "de fuftitie. de Kerk, Burgery, Zeevaart, Militie, Arthillery, Chirurgie, &c, zoo als dezelve onder ultimo December 1791. alhier in weezen zyn bevonden:

Item

DerGouverneurs, Directeurs, en Commandeert} eutszaders verdere Opperhoofden en minitrt Bedienden, op de rejpe£tivt Comptoiren van Indïè.

Nevens

Ren Lyjl van de Perfoonen, die gerepatriterd, en een van die mar de Buitencoviptoiren vertrokken zyn; item een van de overledenen.

Tb BATAVIA

Gedrukt by Compagnies Drukker PIETERvanGEEMEÏ^ Mst approbatie van Hunne Hoog- Edtlbtdsm