is toegevoegd aan je favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar CHINA. IV. hoofdst. ip3

„ zijner reisgenooten. Dr. gillan tracht- Waamee.

„ te hem te volgen; doch de wind dreefmn^m D omtrent

,, zijne muil tot op den rand eener fteile Tenerife. „ hoogte, van welke hij, ontwijfelbaar,^"' „ in de diepte zou neergeftort, en metf'#5" „ dezelve omgekomen zijn, bijaldien niet maand „ het dier, gelukkiglijk, in eene holte, 1792, „ met asch van eenen vuurberg gevuld, „ neergezakt en gevallen was. Na die „ ongeval, was het onmooglijk, de muil, „ zelfs door de ftrengfte middelen , te ,, dwingen , een enkelen flap voorwaard

„ te doen. Een andere muil zocht

„ eene fchuilplaats ter zijde van een groot „ ftuk lava, alwaar zij , insgelijks, in „ weerwil van alle poogingen, onbeweeg„ lijk bleef."

„ De leidsman en de muilezeldrijvers „ waren -nu reeds verdweenen. Intusfchen „ wilden de reizigers. zich van het laatfte ,, middel, welk voor hun nog overgeblee„ ven was, bedienen, om hunnen weg te „ vervolgen. Zij bonden hunne paarden „ en muilezels aan uitfteekende ftukken „ der rots, en gingen te voet langs eene „ valei, die zich allengskens verhief, naar „ den voet der groote pyramide, van welI. deel. N „ ke,