is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Syrie en Egypte, in de jaaren 1783, 1784 en 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i4 Reize door Syrië en Egypte.

fedddn, dat is, bij de drie en tagtig livres het koppel osfen beloopen, maarzij wordt fomtijds, door misbruik tot op twee honderd livres gebragt. Men rekent dat dc geheele lom der miri, zoo in geld als in koren, gierst, boonen, rijst enz. geheven, tusfchen de zes en veertig en vijftig millioenen Fransch geld kan beloopen, als het brood tot een fadda de rulle , dat is vijf Franfche oortjens (Hards) her, pond van veertien oneen verkogt wordt.

Om tot de regten wedertekeeren; zij wierden voorhenen, volgens het oud gebruik, door de Jooden ontvangen; maar khi-Bck hen in het Jaar 1760 door eene onmaatige afperfing volkoomen bedorven hebbende, is de pagt der regten in handen der Christenen van Syrië overgegaan, die dezelve nog hebben, Deeze Christenen omtrent vijftig jaaren geleden van Damaskus naar Kairo gekoomen, beitondcn in het eerst flegts in twee of drie huisgezinnen ; de wïniten , die zij deeden, lokten nog andere derwaarts, tot dat hun getal tot bijna vijf honderd is aangegroeid. Hunne zedigheid en fpaarzaamheid fielden hen in flaat om zig dan van den eenen dan van den anderen tak van koophandel meefter te maaken ; eindelijk bevonden zij zig in ftaat om de tollen te pagten, toen den Jooden hun ongeluk overkwam, en zij zijn zedert zoo rijk en vermogend geworden dat hun wel hetzelfde lot als den Jooden zoude kunnen te beurt vallen. Men

meen*