is toegevoegd aan je favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 190 >

VEERTIENDE TOONEEL.

charlotte, ernst en de VOOrigen. charlotte.

't Is alles befteld, lieve vader! (zij bemerkt me: verwondering de vreemde officier in de laan.) maar....

reichman.

Hier, (hij neemt den majoor bij de hand, en voert hem Charlotte te gemoet.) Hier, lief kind! maak uw' nieuwen heer zwager uw compliment, en maak uw fillicitatie compliment aan Rofalia, als de toekomende huisvrouw van den majoor.

charlotte omarmt haare zuster met zusterlijke hartlijkheid. Ik weet niet, of ik droom, dan of ik waak.

reichman neemt nu Letje bij de hand, brengt haar tot Ernst, en ziet haar zeer ernstig in 't gezigt, en vraagt haar : Lotje! op uw geweeten af! moogt gij hem lijden?

charlotte, daar zij Ernst de hand geeft. Niemand zo veel, vader!

reichman.

Nu indedaad, dat heÜt mij zonder veinzerij behandelen. Uwe hand en mijnen handel geef ik aan Ernst,

tot een belooning van zijn getrouwe dienden.

Verzoet gij hem de moeite van den laatften, tot dat hij die ook eenmaal zijne kinders kan overgeeven. Ik wil mijne overige dagen voor God en mij zeiven leeven , en, als wij over het kostgeld kunnen overeenkomen, zal ik bij u inwoonen.

CHAK.