is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 De WEDERGEVONDEN VADER;

den der waarheid, al was men in een perk van woedende dieren beflooten.

De craaf de lorges.

Be Rechtbank, voor welken ik was gefield, was niets beter; men grimde mij van alle kanten aan ; men fpaarde noch beloften, noch bedreigingen, om mij overtehalen tot het openbaaren van mijne vrienden, die met mij in denkwijze indemden, en de band aan mijn werk hadden geleend , of daar toe raad hadden gegeven; men liet mij zelfs mijn ontflag, door den Minister geteekend , zien , wanneer ik hen noemen wilde.

De heer tavernier, (driftig.) En - en - gij. —

De graaf de lorges. Ik had moeds genoeg, om liever in het iïinkendst gat te worden gefmeeten, en tot mijn jongden mik aan het knagendst gebrek tc worden overgeleverd, dan aan die eerlooze eisfehen te voldoen,

De