is toegevoegd aan uw favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44^ CHEMISCHE EN PHTSISCHE

loste Kwikkalk ploft bij de oplosfing weder neêr. Deeze kalk is dan alleen wit, als men de Kwikoplosfmg koud verricht, en in eene zagte warmte heeft uitgewaazemd; en wordt zoo veel geeler , naar maate de hette grooter bij de oplosfing en uitwazeming is.

Dan eerst lost zich de Kwikfalpeter volkomen op, als men bij het oplosfend water zóó veel nieuw zuur voege, als nodig is, om de neervallende kalk optelosfen.

S- vi.

Eene oplosfing der Kwik in Salpeterzuur kan

flechts zóó lang in de koude vloeijende blijven , zonder te kristallifeeren , als nog het zuur door Kwik niet verzadigd is. Eene volkomene verzadigde oplosfing levert in de koude altoos vast zout.

Als men fterk , door met weinig waters voorzien Salpeterzuur, in de hette , met Kwik verzadigt , dan blijft ze flechts zóó lang vloeijende , als ze warm genoeg is. Bij de bekoeling ontftaat 'er zoo veel te meer vast zout, hoe minder waters 'er in is; ten deele, dewijl de oplosfing zóó veel meer kwik opneemt, hoe minder ze waterdeelen bevat; ten deele, dewijl ze zóóveel minder zouts kan opgelost houden, hoe minder waters ze heeft.

Zaamgedrongen Salpeterzuur, zonder water,in de hette met Kwik verzadigd, ftolt bij de bekoeling geheel tot een' vasten zoutklomp. Ja 'er ontltaat reeds vast zout, wanneer de oplosling nog warm is, en nog Kwik blijft oplosfen, uit hoofde van gebrek aan water.

Als