is toegevoegd aan je favorieten.

Fabelen en vertelsels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAN EN DE FORTUIN.

Ejü zeker jóng groot heer had ééns, met dobbelfpelen,

Zyn' laatften gulden door zien gaan, Waarna hy op zyn woord noch in het fpel mogt delen j

Zyn fchuld moest voort zyn afgedaan: De dobbelfchuldcn ziet men altyd heilig achten.

Men kan een' koopman wel doen wachten,

Een' werkman, of een' armen bloed, Van wien men waaren heeft genomen; Maar , denk, een' trogchclaar!.. de eer wil op ftaande voet^

Dat hy zyn fchyven zal bekomen, En dat wel heel beleefd. Men maakte zó die wef. Myn jonge heer, die, zonder dralen, Zyn fchuldbekendtnis moet betalen, Gebied een bosch omverr' te halen: Straks vallen de olmen neer, en de esfenllammen, me€ De dichte heesters en veeljarige eikenbomen;

i Zy