is toegevoegd aan je favorieten.

Dichtlievende verlustigingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154 TAFEREELEN.

W^andeling naar de eeuwigheid! Redelyk en tydlyk Leven!

Zouden we alT wat vreugd bereid Niet om u ten beste geeven ?

Wat 's gezag, en fchat, en eer, Als wy 't leven moeten derven?

Echter zyt gy ons niet meer Dan een ongevoelig fterven.

Vlugge Schaduw! losfe Wind.' Bloem, die ligt word neêrgeflagen!

Ligte Rook, die haast verzwint! Brosfe Schakel onzer dagen!

Korte Loopbaan ! ydle Droom! Cirkel van bekommeringen!

Loopend Uurwerk! fnelle Stroom, Die , in duizend wisfelingen,

Treurig ebt, of vrolyk vloeit! Praalbeeld, met ontzag te groeten

Daar uw gouden fchedel gloeit, Stond gy niet op leemen voeten!

Wie