is toegevoegd aan je favorieten.

De werfofficieren. Blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* L IJS P E li " 'ff

ACHTSTE T.OONEEL.

KITTMAN, BULLOCK. KITTMAN.

I_yandsman ga zo lang zitten, tot uwe Zuster' wederom komt.

BULLOCK.

Nëeh, neen ik ga niet zitten, (terzijde) hij zou mij wel foldaat kunnen maaken, als ik zitten ging, (tegen Kittman) mijne Zuster zal dog niet lang weg blijven.

KITTMAN.

Vooral niet, in .'t ogenblik komt zij wedef.

B Ü L L O C K, ter zijde.

Zij had ook haar hoenders wel op eene andere plaats kunnen verkopen, als bij dit foldaten gefnor; ik word zo benaauwt, was ik hier maar van daan: — ó! als zij lang wegblijft, zo laat ik haar maar hier, ik durf niet alleen bij de Sofdaten blijven; — maar mijne Moeder en mijn Vader hebben mij belast, dat ik op haar moet pasfen; ik moet dog wagten tot zij komt.

KITTMAN.

Maar Landsman ga doch zitten.

<5 < HVlr