is toegevoegd aan je favorieten.

Reize van Zeeland, over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia [...] in de jaaren MDCCLXVIII tot MDCCLXXI.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aia AANMERKINGEN

ken zijn van kraalfteen gebouwd, en hebben omtrent de hoogte van twintig voeten; rondom het zelve loopt een natte gracht, waarover aan de zuidzijde een valbrug ligt: tusfchen de gracht aan deze zijde en de gebouwen is een groot voorplein. In het midden van de gebouwen die naar de ftad zien ftaat een groote poort, voords een breede gang, ter weerzijden met pakhuizen voorzien, en eindigt op een ander plein aan de noordzijde tusfchen de wallen en gebouwen befloten, welke alle ten gebruike der Maatfchappij gefchikt zijn.

Het Gouvernement, dat den linkerkant van de gebouwen aan de zuidzijde beflaat, is voorzien van vcele en gemakkelijke vertrekken, doch wordt thans niet bewoond. In het zelve is eene groote zaal, waarin gewoonlijk tweemaal 'sweeks de Raad van Indie vergadert; hier in ziet men alle de Pourtraiten der Gouverneurs, die federt de oprichting der Compagnie geregeerd hebben, naar het leven gefchilderd.

Hier digt bij ftaat een klein Kerkje of Kapel, gemeenlijk de Kafteels-kerk genoemd, en wat meer voorwaards een Corps de garde voor dc Dragonders, die hier ajtijd de wacht hebben.

Over de brug van 't Kasteel is een groot plein met zwaare Tamarinde boomen beplant, die een aangenaamen lommer geeven. Van de zijde der ftad komt men op het zelve over een brug , en door een groote cn fraai gebouwde poort, die

van