is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. Vergadering van Zeventienen voldoende zal zyn ge-

OÜ'nutt vervolgens ook nodig fchynt, te bepaalen A"; le Vk te obferveeren, dat, wanneer deeze of 60 Sr exesfen in dit zo important Articul zal geene Kameexesien n dedrie1;ersrkoomendeJaaliebben begaan deze ve in toebedeeid van

Zcaen waruSe eteslcn zullen plaats hebben. -nt voorts ook de Gecommitteerdens tot het vera i HeSchen van behoettens, behooren te wortn ve zoel en gecommandeerd om by den ver/.oclit. en 6 , vermyden de fphtzing

vijfirS-k^tn fe/byzonder ïelang, waarvan

• 1 n nmtiteiten worden toebedeeld. SÖtifiïï^^ de verzending der EitroS5hï Handelwaaren aan Particulieren naar gedagpeelebe hJ"^ominisfarisfen niet met de yere-sch e ten van Heeren ^m voordeel? van de

kragt zoude bunnen opereer f

C°TSr trelSgen Tan 's Compagnies adminiftraren de veiltreiuun&cii , omflag die daar

tienenDienaaren m&te*, dTrl alven die verftrek-

^fSBSSS^'S^SSS worden afgetogen dadelyk zoende. rf

SSf?*? Jï^tftlJSUfclIff»; en alle verielireeven, om zulK ;te Dienaaren, wanneer de

ftrekk,,'ghn n Svoorraad zal zyn geconfun°g fi& S Etablisfementen te (Toen opmeerd dadel}k op iuic . at wyze ge¬

houden , mitsgaders te ovci wg* P *zouden

behooren rt ^^Soedèren egter althans met

k0nPnStPdeS"verftrekkingen in Indiën zig dan zouden Dat de vei11. ck b Militairen en Zee-