is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve eener korte beöeffenende redeneerkunde voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 92 )

20 voortrefl'jks, dac men eene begeerte in zich gevoelt om haar zich buiten zich zeiven voorteftellen , om ze ook buiten zich , als een verhevene-r wezen,

te kunnen eeren Men omkleedde

dit algemeen denkbeeld met petfoonlijkheid, en gaf het een lichaam en een naam —— Aldus werd Minerva de Godin der Wijsheid, Apollo de God der Wetenfchappen, Mars de God des Krijgs, en anderen geboren.

Gelijk de Menfeh in de Konstwaereld eene nieuwe Schepping voortbrengt, door famenvoeging van ftoflijke dingen , die van elkander onderfcheiden zijn , zo fmeedt hij, daar dit hem nog niet genoeg is, in zijne eigen harsfens nog eene andere fchepping, die nog veel zonderlinger is als zijne herfchepping van fteensn tot menfchelijke geftalten, van Asch Eot Glas enz.

Hij laat Dieren fpreken; Lucht, Aar. de en Zee denken en werken; eene Ri. vier zich uit zijne bedding ftcrren, terwijl bij die een naam en een lichaam geeft.

Dit