Memorie aan den breden raad der stad Groningen ingediend door byna 800 burgers en ingezetenen ter nader betoog enz. van hunne adressen den 8, en 16 februarii 1786 [...] ingebragt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar