is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedverhaal van het verblijf van den beruchten graaf van Cagliostro, te Mittau; en deszelfs schijntoverijen aldaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 INLEIDING.

„ niet de dag- en nachtevening, en in dezen tijd , bereidt hij zijne meeste geneesmiddelen. De „ wederzijdfcbe invloed van alle dingen bepaalt „ zig, na Cagliostro's gevoelen, niet alleen bij „ de lighaamlijke waereld. Deze is werking;

de geest jjs oorzaak; de geestenwaereld is „ eene famenhangende keten , uit welke geduu„ rig werkingen uitvloeijen. De waare natuur>„ kenners zijn die, welke even zo zeer naar ,, btven als naar beneeden zien, of welke met „ geesten, even zo als met Hoffelijke wezens „ in verbindtenis zijn ; tot deze geheime kennis „ was hij voorheen in Arabiên, ja zelfs in een „ gezelfchap te Medina, ingewijd geworden. ,, Hij hadt aldaar, gelijk iedere ingewijde, een M gelofte moeten doen, van, tot nut van het „ menscndom eeuigen tijd in de waereld rond

te zwerven, en dat gene belangeloos te „ oefenen , wat hij belangeloos verkreegen „ hadt, dus was hij door JEgypten naar Eu. „ ropa gekomen.

„ Van zijn verblijf in het Noorden-behoeve „ ik u niets te zeggen; van zijn verblijf in i, Straatsburg, weet ik het volgende. Hij' „ woonde eenigen tijd in een logement, daar „ naa eenige weeken bij y0gt, zoo ik mij niet „ bedriege, op de kamers van uw' zaligen

broeder; hij gaf toen ter tijd in het minst

t, geen