is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen over belangrijke onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER JE S AI AS XL IV. VS. jj 423

„ ziel zij geheel de uwe; aan uwe Rechtvaardigheid, „ ter zaliging , onderwerp ik mij; ik geef mij over „ aan de beloofde invloeden van uwen Geest, ter hei„ ligmaaking: ik geef mij over aan uwen dienst; maak „ Gij daar toe mijne ziel vrij van de dienstbaarheid „ der zonde en des Satans; ik geef mij over, om „ voor U, en tot uwe eer te leeven — om de uwe „ tc zijn, in leven en in derven, en tot in eeuwig* „ heid." Dit alles .is de taal van eene ziel,; welke A.mn zegt op het Verbond. Het is niet anders, dan de weerklank van het hart, op de belofte, welke het van Gods hand aanneemt. En dit heeft niet alleenlijk plaats in het begin , wanneer de mensch eerst tot Christus gebragt wordt, maar het wordt naderhand geduurig herhaald; hij vindt daar in zijn vermaak en genoegen. Gelukkig, wanneer zijn hart geopend wordt, om in die werkzaamheid fteeds bij den Heere te blijven —■ wanneer de wind des Geestes den hof doorwaait, opdat de fpecerijen uitvloeien! Deeze werkzaamheid gaat gemeenlijk, op den tijd wanneer zij plaats heeft, verzcld met zonderlingen troost, en meerdere of mindere blijken van Gods liefde. De leevendige herinnering daar van, ftreelt ook de ziel, en ftrekt hem ten bewijze, dat hij waarlijk in het Verbond is overgegaan* Psalm XVI: 2.

Inde derde plaats. Eene andere werkzaamheid van den waaren Christen, met opzicht tot het Verbond , is deeze : Dat hij hier God aanmerkt als in Christus, en alle zegeningen, door het geloof, van Hem ontvangt. Dit is een van de wezenlijkfte Hukken , waar in het onderfcheid tusfchen den egten Christen, en den waangeloovigen, gelegen is. De eerfte befchouwt