is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 De Nieuwe Reiziger.

gen : het was een volkomen verward getier, -Dit gebrnik van allen te famen te werken Jieeft buiten twijffel zijne nuttigheid : de aenkweekelingen leeren alleen op hunne zaek letten, zoo aendachtig worden dat niets hen kan aftrekken, en aen hunne Hemmen offpeeltuigen een' ongemeenen graed van fterkte geven, .dewijl zij, in het midden van dit getier, genoodzaekt zijn naer zich zeiven te luisteren. Echter fchijnt dit geraes eene groote verhindering te baren. In dit gewoel is het niet wel mogelijk dat zij met fmaek' leeren fpelen of zingen. De klaverfimbels dienen tot een' voet aen de bedden , in eene der zalen gcplaetst. De violen en basviolen zijn in eene andere, de hautbois, fluiten en overige blaestuigen in eene derde zael. De trompetten en jagthoorns zijn op den trap of op de zolders afgezonderdIn deze fcholen zijn flechts weinige verlofdagen. In den herfst en des winters ftaen de . aenkweekelingen twee uren voor den dag op; en zij zijn beftendig in het fpelen of in het leeren bezig tot agt uren des avonds, behalve eenen tusfehentijd van anderhalfuur, voor den middag- en avondmaeltijd en de uitfpanning.

Ik zag in het zelfde befchermbuis agt jonge Castrati of gefnedenen, welken men, des winters, op de eerfte verdieping, in warme kamers doet flapen, opdat de koude geen nadeel aen de fraeiheid van hunne ilem, welke zij zoo duur verkregen hebben, zoude toebrengen.